Nieuwe app brengt live stroomverbruik in beeld

Een nieuw type app moet consumenten meer inzicht verschaffen in hun live stroomverbruik. Via de app Stroommeter kunnen gebruikers zonder iets aan te sluiten snel zien hoeveel stroom ze op een bepaald moment verbruiken. Hoewel er grote verschuivingen plaatsvinden op het stroomnet is het gemiddeld particulier verbruik de afgelopen 10 jaar nauwelijks omlaag gegaan. Met name het structureel terugdringen van stroomverspilling kan zorgen voor meer ruimte op het net. Zeker het stroomverbruik gedurende de nacht geeft een goede indruk van de hoeveelheid stroomverspilling.

De uitrol van de slimme meters gaat snel, maar aanpak van stroomverspilling blijft achter. Zowel bedrijven als particulieren boeken op dit vlak nauwelijks resultaten. Minister Kamp stelt bedrijven zelfs boetes in het vooruitzicht bij het niet nakomen van de afspraken uit het Energieakkoord. Inzicht alleen is echter niet genoeg. Juist de combinatie van de aanpak van stroomverspilling en duurzame opwekking kan zorgen voor een betere balans in het net.

De Stroommeter app vraagt wel enige activiteit van de gebruiker. De app bepaalt op basis van de frequentie van de draaischijf of het LED-lampje van de stroometer de hoeveelheid Watt die op dat moment verbruikt wordt. De gebruiker moet dus wel even de meterkast in.

De app is ontwikkeld door Daniel Broad en Arno Vlooswijk en is wereldwijd verkrijgbaar. Alle stroommeters  hebben namelijk een draaischijf óf LED-lampje als indicator. De omrekenfactor naar Watts verschilt echter sterk per land en type meter. Vandaar dat die handmatig ingesteld moet worden.

“Een app zoals Stroommeter helpt om inzicht te krijgen in de stroomverspilling van particulieren. Een gemiddeld huishouden kan vrij makkelijk 20% op zijn stroomrekening besparen, maar dan moet je wel vrij precies weten hoeveel stroom welke apparaten op welk moment verbruiken”.

De Stroommeterapp is vooralsnog alleen beschikbaar voor iOS.

promo4